Nieuws

27/06/2020

Kroniek Hans Burgman

Hans, de grondlegger van het Pandipieri project, schrijft maandelijks een brief de zogenaamde kroniek. Klik op Kroniek... Lees meer >>

26/06/2020

Nieuwsbrief Vrienden van Pandipieri

Hier vindt u de nieuwsbrief 2020 van De Vrienden van Pandipieri met o.a. een update over het Corona virus in... Lees meer >>

10/12/2019

OMA project nieuwe folder

Er is een nieuwe folder gemaakt over het OMA project. In het OMA-project krijgt elk oma-gezin een... Lees meer >>


Kalender

10/06/2020

Vrijwilligersavond

Datum wordt nader bepaald Lees meer >>


26/06/2020

Werkgroep Bergeijk-Kisumu overleg

6 augustus 2020 aanvang 20 uur 3 september 2020 aanvang 20 uur Lees meer >>


Print

Artikel in De Uitstraling Week 42

Kisumu

In Kisumu de derde grote stad van Kenia heerst veel armoede in de sloppenwijken.
Om de mensen daar te helpen en meer over èn van ze te leren is de Stichting Bergeijk-Kisumi in 1999 opgericht.

Deze steunt de projecten van Father Hans Burgma, een inspirerend en begeesterd man, die veel doet voor en met de mensen in de sloppenwijken van Kisumu. 

Het is zeker geen eenrichtingsverkeer ook wij kunnen veel van de mensen daar leren.

Door Inge van Bakel

De oprichting
In 1999 bestond de Sint Petrus Parochie 't Hof duizend jaar en vierde pastor Wim van Bergen zijn veertigjarig priesterjubileum.

De pastor wilde graag iets doen met het geld dat hij kreeg voor zijn priesterjubileum.
Een deel wilde hij schenken aan de bouw van het orgel en een ander deel aan een plaats of land in de derde wereld.

Dat vertelde hij aan een aantal parochianen.
Tiny Rombouts de vrouw van Piet Rombouts had ergens iets gelezen over een grote wandeling van Mombasa naar Kampala in Uganda.

Een groot gedeelte van de tocht liep door Kenia en werd georganiseerd door father Hans burgman, een missionaris die in de sloppenwijken van Kisumu allerlei projecten had opgezet. 
Tiny Rombouts liep een groot stuk van de tocht mee en raakte onder de indruk van het werk van de missionaris.

Zij vertelde over de father en wat hij deed tegen pastor Wim van Bergen.
Hij kwam regelmatig een paar weken naar Nederland. Op een van die keren kwam hij naar Bergeijk om tijdens de mis over de projecten te vertellen, daarna praatte hij nog met een aantal parochianen na in de parochie.

De parochianen en pastor raakten enthousiast over de projecten en de manier waarop de father ze uitvoerde, waarna ze een stichting oprichtten om Father Hans Burgmans te ondersteunen.
Pastor Wim van Bergen was de eerste voorzitter, na een paar jaar werd hij opgevolgd door Zuster Martinia; sinds kort heeft Mart van de Vorst het stokje overgenomen.
De stichting heeft nooit problemen om aan vrijwilligers te komen.

Naar Kisumu
In 2001 gaat een groepje naar Kisumu om te kijken welk project dit het liefste ondersteunen en hoe ze dat het beste kan doen.

Father Hans Burgman heeft verschillende projecten opgezet zoals: een onderwijsproject, een aidsprogramma, opvang van straatkinderen, gezondheidscentra.
Er werd gekozen voor het steunen van de huishoudscholen.
Met Pasen 2007 is een tweetal leden van de stichting naar Kisumu geweest en heeft de opening van een nieuwe huishoudschool bijgewoond.

Per jaar kunnen er door de stichting dertig meisjes ondersteund worden om naar school te gaan.
De kinderen worden niet van uit Bergeijk uitgekozen, dat gebeurt ter plaatse.
Dit zijn arme kinderen die anders geen kans hebben om naar school te gaan.
Ze moeten ook altijd zelf een klein deel van het schoolgeld betalen.
Zo leren ze om niet alleen de hand op te houden en zijn ze gemotiveerd om te leren.
Alle projecten zijn voor de hele gemeenschap - er is een christelijke levensbeschouwing - maar ook mensen van andere geloven zijn welkom en worden geholpen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen stammen.

Tijdens de laatste onlusten heeft een van de gebouwen van het project nog dienst gedaan als veilig onderkomen voor een twintigtal mensen.
Geen enkel gebouw, behorend bij de projecten, is tijdens de onregelmatigheden vernield.

Uitwisseling
Het doel van de stichting is om op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor elkaars cultuur- en geloofsgoed, een contact te onderhouden waarbij ze van elkaar willen leren, tot steun willen zijn en zich als mens hopen te verrijken.

Father Hans Burgman, vindt het belangrijk dat het geen eenrichtingsverkeer is.
Jongeren uit Kisumu komen op bezoek in Nederland zodat ze zien dat wij wel geld hebben, maar het niet zomaar in de schoot geworpen krijgen, we moeten er hard voor werken.
Vanuit hier gaan er groepjes mensen die kant op om de projecten daar te bekijken, het land en de mensen te leren kennen.

Marijke: "Je kunt veel van hun manier van leven leren.
Gezinnen helpen elkaar, vangen elkaar op, ook al is er geen plaats.
Dan wordt er gewoon een matje onder een tafel geschoven, of de tafel gaat naar buiten, als ze die al hebben.

Soms weet je niet eens welke kinderen bij welke moeder horen, ze vangen zonodig elkaars kinderen op en denkende: eentje méér maakt ook niet uit.
Kinderen spelen daar met niks, vermaken zich en lachen veel.
Iedereen mag in een mis iets doen, mensen zingen met veel plezier en vol overtuiging, een mis is daar een feest."

Er ontstaan echte vriendschappen tussen mensen uit Bergeijk en Kisumu en er zijn onderlinge e-mail contacten.