Nieuws

22/11/2021

Beeld gemaakt door Jos Pas te koop.

Afscheidscadeau voor Kisumu Zo je hebt kunnen lezen stopt de jumelage Bergeijk-Kisumu eind dit jaar. Er is een... Lees meer >>

19/11/2021

STICHTING BERGEIJK-KISUMU NEEMT AFSCHEID

Na ruim 21 jaar zien wij ons, de werkgroep Bergeijk-Kisumu, genoodzaakt de stichting op te heffen. Eensgezind zijn we... Lees meer >>

29/08/2021

Nieuwsbrief Vrienden van Pandipieri

Hier vindt u de nieuwsflits van De Vrienden van Pandipieri. Lees meer >>


Print

Wie zijn wij en wat is ons doel

Wij zijn de "Stichting Jumelage Bergeijk-Pandipieri-Kisumu", in 1999 opgericht bij gelegenheid van de viering van het 1000 jarig bestaan van de St. Petrus Parochie 't Hof in Bergeijk en het 40-jarig priesterjubileum van pastor Wim van Bergen.

Kaart KeniaHet doel van onze stichting is:
De relatie die we in 21 jaar hebben opgebouwd met de werkers aan de Pandipieri projecten in Kisumu, een stad in Kenia Afrika, te onderhouden en uit te breiden. Wij streven ernaar om op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars cultuur-en geloofsgoed contact te onderhouden waarbij we van elkaar willen leren, elkaar tot steun willen zijn en elkaar als mens hopen te verrijken.
Ondersteuning met geldelijke middelen is een onderdeel van ons contact. Daarmee steunen we het onderwijs project. We zorgen er voor dat 30 jonge vrouwen een 2 jaarlijkse beroepsopleiding kunnen volgen zodat ze daarna in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Om dit laatste te bewerkstelligen, organiseren wij allerlei activiteiten, o.a. een Afrikadag, nemen deel aan de Kerstmarkt, kaartverkoop.
We hebben een project met basisschool De Zonnesteen waarin we kinderen meenemen naar de verschillende culturen van Kenia en Nederland.

We zijn blij met uw belangstelling en hulp bij activiteiten, maar ook geldelijke steun blijft nodig.
Stort daarom uw bijdrage op rekening:

Rabobank: NL 71 RABO 0106301659
t.n.v. St. Jum. Bergeijk Kisumu te Bergeijk